1° prix Egaltitude
"Intergénération 2011"
Lauréat du programme Impact d’Ashoka 2013
Finaliste du Prix Européen de l’Innovation Sociale
Budapest octobre 2013

U bent senior

Er zijn twee formules beschikbaar, naar gelang uw verwachtingen :

Formule "Diensten" : Betaalbare woning

Een regelmatige aanwezigheid en het delen van taken.

e student verbindt zich ertoe om regelmatig aanwezig te zijn in het huis, het delen van taken (boodschappen doen, eten klaarmaken, naar een museum gaan, hulp met computer zaken, de vuilniszak buiten zetten, luiken sluiten…). 
Deze diensten worden in de conventie vastgelegd. 

U krijgt maandelijks een vergoeding van € 180 voor het ter beschikking stellen van uw woonruimte aan de student.

Bij de definitieve ondertekening, zal uw jaarlijkse bijdrage aan de vereniging € 250 zijn, hernieuwbaar elk jaar in september. Een vermindering is mogelijk aan de hand van een pro rata van het aantal resterende maanden als u vanaf januari inschrijft, met een minimum van € 100.

 
1 Toit 2 Ages biedt € 50 korting aan de aangeslotenen van Partenamut op de eerste bijdrage.

Formule "Classic" : Woning met huur

Zonder verplichting van de student.
U wenst een aanvulling op uw inkomen. U wenst gezelschap om de eenzamheid te verbreken. U biedt een kamer, de student is vrij van elke verplichting maar het principe van de overeenkomst blijft er één van goede wil en respect. 

De gevraagde huur is tussen € 180 en € 300 (kosten inbegrepen).

Bij de definitieve ondertekening, zal uw jaarlijkse bijdrage aan de vereniging 1 maand huurvergoeding bedragen, met een minimum van € 250, hernieuwbaar elk jaar in september.

Een vermindering is mogelijk aan de hand van een pro rata van het aantal resterende maanden als u vanaf januari inschrijft, met een minimum van € 100.
 
1 Toit 2 Ages biedt € 50 korting aan de aangeslotenen van Partenamut op de eerste bijdrage.

Voor beide partijen :

  • De student mag zijn kamer niet onderverhuren.
  • De student mag geen verzorging geven (baden, aankleden, het toedienen van medicijnen) aan de senior : de student is geen vervanger voor thuiszorg of medische hulp.
  • De contracten worden van september tot eind juni ondertekend.
  • De student moet zijn eigen woonruimte onderhouden.
  • Bij het betrekken van de woning, is de student verplicht om bij een verzekeraar naar keuze een familiale verzekering evenals een brand-waterschade verzekering af te sluiten. Voor zij die willen kunt u een verzekering afsluiten via 1Toit 2Ages. Deze bedraagt € 100 per jaar.
  • De senior eigenaar (of huurder) moet aan de verzekeraar de aanwezigheid van een student in zijn huis verklaren en hij of zij moet ook een familiale en een brand-waterschade verzekering hebben. Als hij de woning huurt, moet hij de toestemming van de eigenaar vragen.
  • Een hosting-overeenkomst wordt tussen de student en de senior getekend.
  • Na ontmoeting tussen de student en de senior is een ieder geheel vrij om zijn beslissing te nemen.
  • Het is niet toegelaten om personen mee te brengen of te laten overnachten zonder uitdrukkelijke toestemming van de senior.
 
Uw jaarlijkse bijdrage staat ons toe om er te zijn voor u en om een aantwoord te kunnen bieden aan al uw vragen.