1° prix Egaltitude
"Intergénération 2011"
Lauréat du programme Impact d’Ashoka 2013
Finaliste du Prix Européen de l’Innovation Sociale
Budapest octobre 2013

Charter

Te lezen vóór de definitieve inschrijving.

download senior-student charter (pdf)

download gezin-student charter (pdf)

Het doel van de vereniging “1toit2ages' is gebaseerd op een eenvoudig idee : studenten onderdak bieden bij senioren of families die een kamer vrij hebben zodat beide partijen daarvan voordeel hebben. Samen leven met wederzijds respect voor elkaar gebaseerd op gelijkwaardigheid.

 De vereniging wil senioren en studenten met elkaar in verbinding brengen om: 

·    Eenzaamheid bij senioren te voorkomen.

·    De veiligheid van senioren te versterken, en ertoe bijdragen dat ze zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren.

·    Eventueel voor extra inkomsten te zorgen.

·    Aan studenten de mogelijkheid te bieden een financieel haalbare kamer te vinden.

De vereniging biedt een plaats bij een senior in ruil voor gezelschap, aanwezigheid ‘s-avonds als 'passieve waker' en hulp bij kleine huishoudelijke taken. Daardoor proberen wij bij te dragen aan een bijzondere vorm van samenwonen.

De aanwezigheid van de student vervangt geenszins de bestaande zorgdiensten. Hij of zij biedt geen persoonlijke hulp (toilet, aankleden, medicatie...). Zijn of haar aanwezigheid 's-nachts moet vooral zorgen voor een gerust gevoel (passieve waker)  maar de student mag en zal niet als ziekenverzorger worden ingezet of de plichten van de familie vervullen (zoals bezoeken en andere persoonlijke hulp).