1° prix Egaltitude
"Intergénération 2011"
Lauréat du programme Impact d’Ashoka 2013
Finaliste du Prix Européen de l’Innovation Sociale
Budapest octobre 2013

U hebt een gezin

Formule "Kot-sitting"

Met regelmatige aanwezigheid van de student en zijn diensten.

De student verbindt zich ertoe om regelmatig aawezig te zijn, met enkele diensten (max. 5u./week).

Voor u :

 • Een tijdelijke hulp voor uw kinderen (uw kind van school afhalen of naar de kinderopvang brengen, verhaaltjes lezen, baby-sitting, huiswerk begeleiden…)
 • Vrije tijd voor ontspanning
 • Een besparing van opvangkosten

U krijgt maandelijks een vergoeding van bezetting van € 180.

Bij de definitieve ondertekening, zal uw jaarlijkse bijdrage aan de vereniging € 250 zijn, hernieuwbaar elk jaar in september. Een vermindering is mogelijk aan de hand van een pro rata van het aantal resterende maanden als u vanaf januari inschrijft, met een minimum van € 100.

1 Toit 2 Ages biedt een € 50 korting op de bijdrage aan de aangeslotenen van Partenamut, bij de eerste inschrijving.
 
Uw jaarlijkse bijdrage staat ons toe om er te zijn voor u en om een antwoord te kunnen bieden aan al uw vragen.

Voor beide partijen :

 • De student mag zijn kamer niet onderverhuren of iemand tijdens de dag of nacht meebrengen zonder toestemming van de gastheer.
 • De student mag geen verzorging geven (baden, aankleden, het toedienen van medicijnen) aan de gastheer (volwassenen of kinderen) : het is geen vervanging voor thuiszorg of medische hulp.
 • De contracten worden van september tot eind juni ondertekend. 
 • De student moet zijn eigen woning onderhouden.
 • Voordat de student verhuist, moet hij een aansprakelijkheidsverzekering (familie RC) en een brand-waterschade verzekering nemen. 
 • Het gezin eigenaar (of huurder) moet aan de verzekeraar de aanwezigheid van een student in zijn huis verklaren en hij moet ook een familiale en een brand-waterschade verzekering hebben. Als hij de woning huurt, moet hij de toestemming van de eigenaar vragen. 
 • Een hosting-overeenkomst wordt tussen de student en het gezin getekend.
 • Het gezin en de kandidaatstudent hebben een onderling gesprek zonder aanwezigheid van 1Toit 2Ages en zij beslissen of ze de overeenkomst aangaan.
 • De student mag geen gasten of mensen laten overnachten zonder de toestemming van het gezin.

Wij zijn bemiddelaars tussen de twee partijen. In geval van problemen, kunnen we tussenbeide komen.